Privacy beleid

Wie wij zijn / Who we are

Ons webadres is: https://test.rickparts.nl. / Our website address is: https://test.rickparts.nl.

Reacties / Comments

-Wanneer bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden weergegeven in het opmerkingenformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent string om spamdetectie te helpen.
-When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

-Een geanonimiseerde tekenreeks die is gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan aan de Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van je reactie is je profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van je reactie.
-An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Cookies

-Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere reactie achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.
-If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

-Als u onze inlogpagina bezoekt, stellen we een tijdelijke cookie in om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.
-If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

-Wanneer u inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en uw schermweergavekeuzes op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.
-When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

Ingesloten inhoud van andere websites / Embedded content from other websites

-Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op exact dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.
-Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

-Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.
-These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Met wie we uw gegevens delen / Who we share your data with

-Als u een wachtwoordreset aanvraagt, wordt uw IP-adres opgenomen in de e-mail voor het opnieuw instellen.
-If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Hoe lang we uw gegevens bewaren / How long we retain your data

-Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de bijbehorende metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we eventuele vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatiewachtrij te houden.
-If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

-Voor gebruikers die zich registreren op onze website, slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze in hun gebruikersprofiel verstrekken. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens op elk gewenst moment bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.
-For users that register on our website, we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Welke rechten wij hebben over uw gegevens / What rights you have over your data

-Als u een account op deze site hebt of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ons ook verzoeken om alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren te wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of veiligheidsdoeleinden.
-If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Waar uw gegevens naartoe worden verzonden / Where your data is sent

-Bezoekersreacties kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.
-Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.